Zapraszamy do składania ofert na wykonanie prac modernizacyjnych w szklarni w Zakładzie Hodowlano Nasiennym POLAN w Raciborowicach

„PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki” Sp. z o.o.
zaprasza do składania ofert na wykonanie prac modernizacyjnych w szklarni
w Zakładzie Hodowlano Nasiennym POLAN w Raciborowicach

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac modernizacyjnych w szklarni, polegających na wymianie siatek przeciw owadom i wypychaczy w wietrznikach kalenicowych i bocznych w szklarni w Zakładzie Hodowlano Nasiennym POLAN w Raciborowicach. Liczba wietrzników kalenicowych 16 sztuk o łącznej długości około 100 m, liczba wietrzników bocznych 8 sztuk o łącznej długości około 50 m.

Zakres prac:

– Demontaż starej siatki przeciw owadom

– Montaż siatki przeciw owadom w wietrznikach kalenicowych i bocznych

– Demontaż zużytych wypychaczy wraz z rolkami wypychaczy

– Montaż wypychaczy i rolek wypychaczy

Przed złożeniem oferty wymagana jest wizja lokalna w szklarni zleceniodawcy w dni robocze po wcześniejszym telefonicznym umówieniu (tel. 508 879 807)

Miejsce wykonania prac: Raciborowice, ul. Wawelska 32, 32-091 Michałowice 

Termin wykonania prac: do 15.12.2024

Sposób złożenia oferty:

  1. Oferty należy składać w PLN w cenach netto do dnia 22.07.2024 r. wyłącznie drogą mailową na adres: przetargi@plantico.pl w tytule wiadomości podając „MODERNZACJA SZKLARNI RACIBOROWICE”
  2. Oferta powinna obejmować całość zadania.
  3. Oferta powinna zawierać kosztorys cenowy (w tym koszty materiałów) wraz z terminem zakończenia prac. Do oferty należy dołączyć oświadczenia o RODO i o 7 dniowym terminie związania ofertą – liczona jest data począwszy od 23.07.2024 a także podać osobę do kontaktu wraz z nr telefonu i adresem mailowym.
  4. Oferty niekompletne oraz niespełniające warunków opisanych w pkt. 3 nie będą brane pod uwagę.
  5. Do 25.07.2024 r. Spółka będzie analizowała złożone oferty i w tym czasie będzie mogła prosić Oferentów o doprecyzowanie złożonych ofert.
  6. Po dokonaniu wyboru Oferenta, Spółka i Wykonawca uzgodnią ostateczną treść umowy na wykonanie prac.
  7. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych a przedmiotowe postępowanie nie stanowi aukcji ani przetargu w rozumieniu art. 701 k.c.
  8. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu – +48 508 879 807 lub adresem mailowym  lrog@plantico.pl
  9. Spółka deklaruje, że w terminie 3 dni roboczych licząc od daty 25.07.2024 r poinformuje Oferenta o przyjęciu lub odrzuceniu oferty.
  10. Spółka zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn na każdym jego etapie.
sklep
sklep

Przejdź do naszego sklepu internetowego, gdzie oferujemy najlepszej jakości nasiona warzyw, ziół i kwiatów.

Przejdź do sklepu

Dowiedz się, co w trawie piszczy

AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA

roślina

Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi produktami lub usługami, zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą i do kontaktu

Poznaj ofertę Skontaktuj się z nami

Sklep internetowy

Nasiona warzyw, ziół i kwiatów najlepszej jakości

Przejdź do sklepu
Facebook