Rzodkiewka

RZODKIEWKA

Wymagania klimatyczno-glebowe

Rzodkiewka jest rośliną o małych wymaganiach cieplnych. Nasiona kiełkują już w temperaturze 2-3 oC, a siewki znoszą spadki temperatur do -4oC. Optymalna temperatura wzrostu to 8-15 oC w dzień i 5-12 oC w nocy. Wyższe temperatury w połączeniu z brakiem wody powodują parcenie. miąższu a jej nadmiar po okresie suszy sprzyja pękaniu zgrubień i obniżeniu ich wartości.

W jesiennej uprawie pod osłonami temperatura powietrza powinna wynosić 12-14oC w dzień i 10oC w nocy. Im gorsze warunki świetlne tym temperatura powietrza powinna być niższa. Rzodkiewka najlepiej udaje się na glebach zasobnych w próchnicę, żyznych i przewiewnych o pH 6.0-7.4. Na glebach suchych szybko wybija w pędy kwiatostanowe. Dobrym przedplonem są ogórki, pomidory, nie należy jej wysiewać po roślinach krzyżowych.

 Nawożenie

Z uwagi na krótki okres wegetacji rzodkiewka wymaga dużej ilości łatwo dostępnych składników pokarmowych w glebie. Nawożenie obornikiem bezpośrednio przed siewem jest niewskazane ale zaleca się zastosować jego dużą dawkę pod roślinę przedplonową. Orientacyjne dawki nawozów mineralnych w kg/ha: 50-60kg N, 35-55kg P2O5 oraz 80-120kg K2 O. Dobre zaopatrzenie w potas wpływa na zabarwienie zgrubień dlatego zaleca się stosowanie nawozów fosforowo-potasowych na 2 tygodnie przed siewem. Nawóz azotowy najlepiej wysiać tuż przed siewem lub dokarmiając rośliny powschodowo w formie saletry amonowej 20-30g/m2 lub nawozu wieloskładnikowego. Dostateczna zawartość azotu przyspiesza osiąganie dojrzałości użytkowej, a w zgrubieniach zwiększa zawartość witaminy C.

 Przygotowanie gleby do uprawy

Jesienią wykonać głęboką orkę przedzimową, wiosną zastosować włókę, kultywator i bronę. Pod jesienną uprawę w poplonie wykonać orkę średnią i bronowanie.

Siew

Rzodkiewkę można wysiewać bezpośrednio do gruntu w dwóch terminach: wiosennym (IV-V) i późnoletnim (VIII-IX). Ilość wysiewu zależy od rodzaju gleby, wilgotności i wynosi 20-25kg/ha (1mb 25-30 nasion)

W uprawie gruntowej najlepiej rzodkiewkę wysiewać rzędowo na zagonach o szerokości 120cm siewnikiem punktowym (przejścia między zagonami mają zwykle 30 cm). Odległość między rzędami 15 cm, a roślin w rzędzie 3-4 cm. Głębokość siewu 1-1,5cm. W celu przyspieszenia zbioru zagony można osłaniać agrowłókniną. Wysiew wykonuje się wtedy 15-25 marca . Włókninę należy zdjąć w dzień pochmurny około 2 tygodnie przed zbiorem. Okres wegetacji skraca się o 1 tydzień. W uprawie pod osłonami ogrzewanymi wysiew punktowy rozpoczyna się w drugiej połowie stycznia i powtarza się co 10-15 dni do połowy marca. Proponowana ilość wysiewu (4×4 cm do 600 szt. /m2 wiosną i 8×8 cm do 350 szt./m2 zimą). W tunelach nie ogrzewanych wysiewy (III-V). Rzodkiewkę na zbiór jesienny i wczesnozimowy wysiewa się partiami od sierpnia do października.

Zabiegi pielęgnacyjne

Pierwszym zabiegiem po wysiewie wprost do gruntu jest przerywka. Należy ją wykonać w fazie 1-2 liści właściwych, najlepiej po deszczu. Rzodkiewka wymaga dość równomiernego nawadniania i zraszania. Krótki okres wegetacji (około 30 dni) wyklucza możliwość chemicznego odchwaszczania. Przy dużym zachwaszczeniu należy wykonywać zabiegi mechaniczne.

Zbiór

Rzodkiewkę zbiera się ręcznie 3-4 krotnie, zbiór nie powinien trwać jednak dłużej jak 2 tygodnie.

Z 1ha otrzymuje się 40-60 tys. pęczków co stanowi plon wagowy równy 10-15t. Rzodkiewkę do 5 dni można przechowywać w chłodni w temperaturze 0-2˚C, przy wilgotności względnej powietrza 90%. Po obcięciu liści, zapakowaniu zgrubień do woreczków foliowych i umieszczeniu ich w temperaturze 2-3oC, okres składowania można przedłużyć o kilka dni.

sklep
sklep

Przejdź do naszego sklepu internetowego, gdzie oferujemy najlepszej jakości nasiona warzyw, ziół i kwiatów.

Przejdź do sklepu

Dowiedz się, co w trawie piszczy

AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA

roślina

Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi produktami lub usługami, zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą i do kontaktu

Poznaj ofertę Skontaktuj się z nami

Sklep internetowy

Nasiona warzyw, ziół i kwiatów najlepszej jakości

Przejdź do sklepu
Facebook