Marchew

MARCHEW

PRZY OPRACOWYWANIU POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK CHOROBOWYCH KORZYSTANO Z NASTĘPUJĄCYCH POZYCJI LITERATURY:

 1. Choroby i szkodniki warzyw; J.Robak, K. Wiech; Kraków 1998 r.
 2. Atlas chorób i szkodników roślin warzywnych; A. Studziński, F. Kagan, Z. Sosna; Warszawa 1981 r.
 3. Uprawa marchwi; W. Sady, J. Robak, K. Wiech; Kraków 2000 r.
 4. Ochrona marchwi przed szkodnikami glebowymi; J. Szwejda, Skierniewice 1996

——————————

CHOROBY

——————————

MĄCZNIAK PRAWDZIWY BALDASZKOWATYCH

Objawy:

Choroba grzybowa, występująca głównie w końcowej fazie wzrostu roślin i nie wywołująca większych strat w plonie korzeni. Liście (głównie ich górna strona) i ogonki liściowe pokryte są białym, mączystym nalotem.

Profilaktyka i zwalczanie:

 • Roślin baldaszkowatych nie należy uprawiać częściej niż co 3-4 lata na tym samym stanowisku.
 • Unikać przenawożenia azotem.
 • W rejonach silnego występowania choroby opryskiwać rośliny po zauważeniu pierwszych objawów zgodnie z zaleceniami

————————————

CHWOŚCIK MARCHWI ( Cercospora carotae )

Objawy:

Na brzegach liści pojawiają się okrągłe plamy z białym lub rudawobrązowym środkiem. Na ogonkach liściowych plamy są wydłużone. Podczas wilgotnej pogody plamy powiększają się, a liście brązowieją i zasychają. Grzyb poraża zwykle tylko najstarsze liście. Warunki rozwoju i infekcji:

Warunki rozwoju infekcji:

W okresie wegetacji rozprzestrzenia się za pomocą zarodników przenoszonych przez wiatr. Grzyb ma małe wymagania cieplne, a ilość infekcji zależy od częstych opadów.

 Profilaktyka i zwalczanie:

 • W przypadku tej choroby grzybowej ważne jest głębokie przyoranie resztek pożniwnych, stosowanie izolacji przestrzennej od zeszłorocznych plantacji marchwi i plantacji nasiennych, prawidłowe nawożenie i zmianowanie.
 • Unikać przenawożenia azotem. W razie potrzeby wykonać oprysk zgodnie z zaleceniami.
 • Grzyb może występować jednocześnie z alternariozą na tych samych roślinach.

—————————————

ALTERNARIA  NACI  I CZARNA ZGNILIZNA KORZENI (Alternaria dauci i Alternari radicina)

Objawy:

Obydwa gatunki grzybów wywołują bardzo podobne objawy, trudne do rozróżnienia w praktyce. W okresie wschodów są głównymi sprawcami zgorzeli siewek. W trakcie wegetacji, atakują w pierwszej kolejności najstarsze liście i ogonki liściowe, tworząc drobne brązowo-czarne plamki, z czasem zlewające się. W skrajnych przypadkach może dojść do przedwczesnego, całkowitego zaschnięcia naci. W czasie przechowywania korzeni w górnej ich części tworzą się brunatno-czarne, wgłębione, suche plamy.

Warunki rozwoju infekcji:

Głównym źródłem choroby są zainfekowane nasiona, oraz resztki pożniwne z wcześniejszych lat. Rozwojowi tych grzybów sprzyja wysoka temperatura (20-30 oC) i umiarkowana wilgotność powietrza. W czasie wegetacji zarodniki rozprzestrzeniają się a wiatrem, wodą oraz na sprzęcie mechanicznym.

Profilaktyka i zwalczanie:

 • nie zakładać plantacji na terenach podmokłych
 • przestrzegać 3-4 letniej przerwy w uprawie marchwi
 • nasiona zaprawiać kompleksowo fungicydami
 • latem nie deszczować zbyt często, bardziej wskazane są większe dawki wody, lecz rzadziej
 • w razie zagrożenia chorobą wykonać profilaktyczny oprysk na początku sierpnia środkiem zgodnym z zaleceniami
 • z chwilą pojawienia się pierwszych objawów na najstarszych liściach, należy systematycznie chronić plantację, wykonując opryski zgodnie z zaleceniami.

—————————————-

RIZOKTONIOZA MARCHWI  (Rizoctonia)

Objawy:

U siewek powoduje zgorzele, a porażając rośliny w późniejszym okresie i w czasie przechowywania korzeni tworzy tzw. ospowatość korzeni. W górnej ich części pojawiają się początkowo ciemnobrązowe, z czasem czerniejące plamy. Tkanka w obrębie przebarwień obumiera, tworząc gnijące zagłębienia. Silnie porażone rośliny więdną i zamierają.

Warunki rozwoju i infekcji

Jest to grzyb odglebowy atakujący rośliny uprawiane na glebach lekkich, o odczynie kwaśnym. Patogen rozwija się w temperaturze 18-22 oC. W temperaturze powyżej 25 oC do infekcji dochodzi sporadycznie. Profilaktyka i zwalczanie:

Profilaktyka i zwalczanie:

 • Nie należy uprawiać marchwi po warzywach korzeniowych i ziemniakach, oraz przestrzegać 3-4 letniej przerwy w uprawie na tym samym polu.

—————————————

PARCH ZWYKŁY ( Streptomyces scabies)

Objawy:

Jest to dość rzadko występująca w Polsce choroba wywoływana przez bakterie zasiedlające glebę. Patogen ten poraża przede wszystkim ziemniaki, buraki i warzywa korzeniowe uprawiane najczęściej w monokulturze na glebach o odczynie obojętnym lub zasadowym. Bakterie wnikają do korzeni marchwi poprzez przetchlinki i wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne.

Warunki rozwoju i infekcji:

Głównym źródłem zakażenia jest zainfekowana gleba, a także obornik pochodzący spod zwierząt karmionych liśćmi porażonych roślin. Rozwojowi bakterii sprzyja również nadmierne nawożenie azotem, oraz niedostateczna ilość wody w podłożu. Korzenie roślin porażonych we wczesnej fazie wzrostu ulegają najczęściej przewężeniu w miejscu infekcji, natomiast w późniejszej fazie pokrywają się strupowatymi, brunatnymi skorkowaceniami.

Profilaktyka i zwalczanie:

 • Należy przestrzegać zasad prawidłowego zmianowania, oraz uwzględniać w nim takie rośliny jak kukurydzę, zboża, cebulę i ogórki.
 • Utrzymywać pH gleby na odpowiednim poziomie.

————————————-

MOKRA ZGNILIZNA KORZENI ( Erwinia carotovora)

Objawy:

Już w polu na korzeniach pojawiają się drobne, zapadające się plamki, które szybko się powiększają, obejmując cały korzeń. Tkanka w obrębie plam mięknie, gnije i przekształca się w śluzowatą, cuchnącą, żółtawą masę.

Warunki rozwoju i infekcji:

Chorobę wywołują bakterie zimujące w resztkach pożniwnych. Wnikają do tkanki korzeni najczęściej przez uszkodzenia mechaniczne. Rozwojowi bakterii sprzyja wysoka temperatura i duża wilgotność w kopcach i przechowalniach.

Profilaktyka i zwalczanie:

 • Dezynfekcja przechowalni przed załadowaniem marchwi.
 • Przerwa 3-4 letnia w uprawie marchwi, szczególnie wtedy, gdy wystąpiły objawy mokrej zgnilizny.

————————————–

BAKTERYJNA  PLAMISTOŚĆ ( Xanthomonas campestris pv.carotae)

Objawy:

Początkowo tylko na powierzchni liści powstają nieregularne brązowo-brunatne plamy otoczone wodnistą obwódką. W późniejszym etapie choroby, zasychają całe liście, a następnie ogonki liściowe.

Warunki rozwoju i infekcji:

Rozwojowi choroby sprzyja ciepła (25-30 oC) i deszczowa pogoda. Bakterie wnikają z wodą do rośliny głównie poprzez aparaty szparkowe na liściach. By zatem doszło do zakażenia niezbędne jest zwilżenie liści.

Profilaktyka i zwalczanie:

 • Jak w przypadku wszystkich patogenów, należy przestrzegać przerwy w uprawie marchwi na tym samym polu.
 • Po zauważeniu pierwszych objawów bakteriozy należy wykonać oprysk zgodnie z zaleceniami.

———————————-

SZKODNIKI

———————————-

POŁYŚNICA MARCHWIANKA (Psila rosae)

Morfologia i rozwój

Muchówka z rodziny połyśnicowatych. Postać dorosła jest błyszczącą muchą o długości 5 mm, z ostro zakończonym odwłokiem, oraz rdzawo-żółtą głową, czułkami i odnóżami. Występuje w naszym klimacie w dwóch, rzadko w trzech pokoleniach w ciągu roku. Szkodnik ten zimuje w stadium bobówki, którą opuszcza w maju, dlatego ważne jest by usytuować plantację z dala od ubiegłorocznych upraw marchwi, pietruszki, selera i pasternaku, będących roślinami żywicielskimi dla tego owada. Samice składają jaja w sąsiedztwie roślin lub u nasady naci. Owad dorosły, żywi się nektarem, należy zatem usuwać wszelkie kwitnące chwasty w okolicy plantacji marchwi. Cieniolubna muchówka unika pól wystawionych na działanie wiatru, pozbawionych wokół krzewów i większej roślinności. Zaobserwowano, że deszczowanie plantacji zwiększa stopień porażenia korzeni przez tego szkodnika. Larwa (jasnożółta z połyskiem, walcowata, długości 5-8 mm) pierwszego pokolenia może całkowicie zniszczyć kilka młodych roślin w stadium jednego liścia właściwego. Jej rozwój trwa przeciętnie 3-4 tygodnie. Muchówki drugiego pokolenia pojawiają się zwykle na przełomie lipca i sierpnia. Larwy drugiego pokolenia żerują w korzeniu, drążąc płytkie korytarze wypełnione rdzawymi, półpłynnymi odchodami.

Obraz uszkodzeń

 • więdnięcie młodych roślin, z widocznym poczernieniem w dolnej części korzenia
 • płytkie, ciemne korytarze, pod powierzchnią skórki korzenia, wypełnione rdzawymi, półpłynnymi odchodami  

Profilaktyka i zwalczanie:

 • Należy wysiewać nasiona kompleksowo zaprawiane według aktualnych programów ochrony roślin, co chroni młode rośliny przed pierwszym pokoleniem połyśnicy marchwianki.
 • Ważne jest wykonanie głębokiej orki zimowej i przestrzeganie co najmniej trzy letniej przerwy w uprawie marchwi.
 • Nie powinno się wysiewać baldaszkowatych wcześniej niż w trzecim roku po oborniku, gdyż zapach świeżego nawozu wabi dorosłe owady.
 • Skuteczne zwalczanie chemiczne drugiego pokolenia połyśnicy można osiągnąć stosując sygnalizację. W tym celu ustawia się 4 żółte tablice lepowe (o rozmiarach 20×20 cm), po jednej na każdym brzegu pola. Progiem zagrożenia jest odłowienie od 1 do 3 muchówek przez 3 kolejne dni dla pierwszego pokolenia, natomiast drugiego pokolenia 0,75 do 1 muchówki (są to średnie wartości z 4 tablic). Błędna identyfikacja szkodnika na tablicach może być przyczyną nieskutecznej ochrony, z uwagi na wykonanie zabiegu w nieodpowiednim terminie. Do opryskiwania plantacji przeciwko drugiemu pokoleniu połyśnicy można zastosować

————————————–

BAWEŁNICA TOPOLOWO-MARCHWIANA (Pemphigus phenax)

Morfologia i rozwój

Bawełnica topolowo marchwiana jest mszycą koloru jasnożółtego o długości 3 mm. Jest gatunkiem dwudomowym. Wiosną rozwija się na topolach, wydając od 3 do 6 pokoleń. W wyniku żerowania larw na liściach topoli powstają gruszkowate wyrośla tzw. galasy. Od czerwca uskrzydlone osobniki przelatują na plantacje marchwi, dając początek bezskrzydłym 6 do 9 pokoleniom żerującym na podziemnych częściach korzeni. Szkodnik ten wysysa soki z nasady bocznych korzonków wyrastających z korzenia palowego. Przy braku widocznych uszkodzeń, następuje zahamowanie wzrostu korzenia i spadek plonu. Największa szkodliwość bawełnicy przypada na sierpnień i wrzesień, kiedy przyrost masy korzeni jest największy. Jesienią we wrześniu lub październiku pojawiają się uskrzydlone osobniki, które przelatują z powrotem na topole, gdzie zimują pod korą, w stadium jaja.

 Obraz uszkodzeń:

 • późnym latem i jesienią, na korzeniach widoczne są kolonie mszyc przykryte białą, watowatą woskowiną
 • spadek plonów nawet do 60% na glebach zwięzłych

Profilaktyka i zwalczanie:

 • Plantację należy zakładać z dala od skupisk topól.
 • W razie silnego opanowania marchwi przez szkodnika, powinno się przyspieszyć termin zbioru korzeni.
 • Zaprawy nasienne nie zabezpieczają przed bawełnicą, dlatego zaleca się opryski zgodnie z zaleceniami.

————————————–

ROLNICE  (Agrotis segetum, Agrotis ypsilon, Agrotis exclamationis, Agrotis c-nigrum)

Morfologia i rozwój:

Rolnice to nocne motyle należące do polifagów tzn. mogą żerować na wielu gatunkach roślin. Charakterystyczną cechą wszystkich rolnic jest zwijanie się gąsienic w “kłębuszek” w czasie spoczynku lub w razie zaniepokojenia. Zimują dorosłe gąsienice w glebie na głębokości 10-20 cm. Zaczynają żerować wiosną, gdy temperatura przekracza 10oC. W drugiej połowie maja, w miejscu żerowania budują sobie jamki, w których się przepoczwarzają. Okres ten może trwać od 10 do 40 dni. Motyle pojawiają się pod koniec maja lub na początku czerwca. Samice składają jaja w ilości od 400 do 2000 na dolnych liściach lub wprost do ziemi. Późnym latem, do pierwszych przymrozków można również zaobserwować szkody wyrządzane przez rolnice. W Polsce u większości gatunków rolnic rozwija się tylko jedno pokolenie, wyjątkowo dwa .

Obraz uszkodzeń:

 • gąsienice uszkadzają nadziemne i podziemne części roślin, często wciągając ich fragmenty do swoich podziemnych kryjówek
 • młode osobniki mogą wchodzić na rośliny i uszkadzać liście
 • głębsze lub płytsze dziury, wygryzane w korzeniach
 • kompletnie zniszczone wschody i młode rośliny – powstawanie tzw. “łysin”

Profilaktyka i zwalczanie:

 • Pole przeznaczone pod uprawę marchwi należy wcześniej zlustrować pod względem obecności rolnic. Nagromadzenie tych szkodników występuje przede wszystkim po wieloletnich uprawach roślin motylkowych, po łąkach i po pastwiskach.
 • Najważniejszym zabiegiem ograniczającym występowanie rolnic jest podorywka wykonana bezpośrednio po zbiorze roślin, oraz głęboka orka jesienna.
 • Zaorywanie nieużytków, oraz ugorów w znacznym stopniu zmniejsza populację tego szkodnika. Najskuteczniejszą jednak metodą zwalczania rolnic jest stosowanie insektycydów granulowanych, bezpośrednio po zbiorze roślin, przed siewem. Granulat po rozsypaniu należy zmieszać z ziemią do głębokości 6-10 cm. Temperatura ziemi nie może być niższa niż 15 oC, w niższych temperaturach gąsienice przechodzą w stan spoczynku i zabieg jest nieskuteczny.
 • W razie stwierdzenia uszkodzeń na roślinach spowodowanych żerowaniem rolnic należy zastosować oprysk interwencyjny. Oprysk powinno się wykonywać w godzinach wieczornych.

————————————-

MSZYCA GŁOGOWO-MARCHWIANA ( Disaphis crataegi)

Morfologia i rozwój:

Zimują jaja na korze pędów głogu. Samice oraz larwy żerują początkowo na dolnej stronie liści, tworząc na ich powierzchni karminoczerwone wybrzuszenia. W połowie maja uskrzydlone samice przelatują na marchew, gdzie w zależności od warunków pogodowych, rozwija się 3-9 pokoleń. W suche lata rozwijają się tylko 3 pokolenia mszycy.

Obraz uszkodzeń:

Kolonie mszyc osiedlają się u nasady liści marchwi. Pokryte są szarą, woskową wydzieliną.

Profilaktyka i zwalczanie:

 • Zwalczanie najczęściej nie jest konieczne. Mszyca ta jest na ogół skutecznie niszczona przy okazji zabiegów przeciwko bawełnicy topolowo-marchwianej.

————————————-

GOLANICA ZIELONKA (Trioza apicalis)

Morfologia i rozwój:

Jest to niewielki, żółtozielony pluskwiak długości około 3 mm, o daszkowatych ułożonych skrzydłach. Larwy są bezskrzydłe, płaskie, żółte z wyraźnym owłosieniem brzeżnej części ciała. Pozostają przytwierdzone nieruchomo do powierzchni liści. Zimują dorosłe owady na marchwi pozostawionej w polu lub innych gatunkach roślin. Okres składania jaj trwa u tego gatunku od maja do sierpnia. Jedno pokolenie rozwija się przez około 4 tygodnie.

Obraz uszkodzeń:

Zarówno larwy, jak i postacie dorosłe żerujące na liściach powodują ich skędzierzawienie. Uszkodzone rośliny zachowują przez cały okres wegetacji zieloną barwę, ale ich rozwój może ulec zahamowaniu.

Profilaktyka i zwalczanie:

 • Po zauważeniu pierwszych uszkodzonych liści należy przeprowadzić zabieg zgodnie z zaleceniami

—————————————

GUZAK PÓŁNOCNY (Meloidogyne hapla)

Morfologia i rozwój:

Nicień, występujący na glebach lekkich i organicznych. Zimują jaja w wyroślach na korzeniach lub galaretowatych woreczkach w glebie. Wiosną larwy wchodzą do gleby i wnikają do korzeni. Straty plonu z plantacji silnie porażonych mogą sięgać 50%.

Obraz uszkodzeń:

Zaatakowane rośliny słabo rosną, wytwarzają liczne korzenie boczne oraz wyrośla różnego kształtu i wielkości (od 1,5-3 mm), z których wyrastają drobne korzonki. Wyrośla znajdują się na cienkich, bocznych korzeniach, które zostają w glebie gdy marchew wyrwiemy.

Profilaktyka i zwalczanie:

 • Na polach zasiedlonych przez guzaka zaleca się uprawę roślin jednoliściennych (zboża, kukurydza).
 • Zwykle dwuletnia przerwa w uprawie roślin żywicielskich wystarcza, by populacja tego szkodnika spadła do poziomu nie zagrażającemu uprawom marchwi. Stosowanie metod chemicznych jest ekonomicznie nieuzasadnione

——–

sklep
sklep

Przejdź do naszego sklepu internetowego, gdzie oferujemy najlepszej jakości nasiona warzyw, ziół i kwiatów.

Przejdź do sklepu

Dowiedz się, co w trawie piszczy

AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA

roślina

Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi produktami lub usługami, zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą i do kontaktu

Poznaj ofertę Skontaktuj się z nami

Sklep internetowy

Nasiona warzyw, ziół i kwiatów najlepszej jakości

Przejdź do sklepu
Facebook